2017. március 11., szombat

Novella egyetlen hosszú mondattal

Egy facebook-os csoport játéka kedvéért írtam meg ezt az egy mondatot, amely kapcsolódik A változások kora történetéhez.
Jó olvasást hozzá. :)


Ez a reggel sem kezdődött másként, mint az előzőek, melyek napok óta csak a reménytelenség és a halál fájdalmas üzenetét hozták Henryék számára, mintha nem állna már másból ez a világ, csak a gránátok becsapódásainak rémületes hangjából vagy a bajtársak fájdalomkiáltásaiból, melyek egészen a csontjáig hatoltak mintegy figyelmeztetésül, hogy talán ő lesz a következő, de épp így belevésődtek lelke legmélyébe is, hogyha ő túl is éli a háborút, sose felejtse el ezeket a borzalmas időket, hogy ne legyen nap, amikor ne emlékezne, micsoda szörnyeteg is lehet az ember, ha fegyvert kap a kezébe, még akkor is, ha előtte nagyon is szelíd volt, és legsötétebb álmaiban sem vágyott arra, hogy kioltsa egy embertársa életét, de itt a fronton még ő is, akit egész életében a legnagyobb jóindulat hajtott, holott annyiszor kellett szenvednie mások miatt, akit épp ezek a küzdelmek tettek ilyenné, mert legbelül bízott abban, hogy ez a világ nem olyan kegyetlen, hogy több és jobb, mint amit egykor iszákos nagybátyja és annak nádpálcája jelentettek a számára, melyektől mindig szabadulni akart, s boldog volt, amikor végre maga mögött hagyhatta e gyötrelmesnek hitt életet, és eltelhetett a reménnyel, hogy az előtte kitáruló világ hamarosan meghozza a boldogságot a számára, melyről minden éjjel álmodozott, amikor éhesen és az ütésektől fájó tagokkal fekve nézte a csillagokat a tóparton, azt képzelve, hogy azok élete legrosszabb évei, melyeket csak jobbak követhetnek, ám ebben is tévedett, ahogy sok másban is a világot és az életet illetően, és ez a felismerés akkor érte el igazán, amikor néhány napja megérkezett a lövészárokba, ahol először látta hogyan képes egy gránát szempillantás alatt véget vetni egy ember életének, és ő ott állt bajtársa vérétől ázott uniformisban, úgy, mint aki hatalmas pofont kapott, amiért éveken át naivan ábrándozott és amiért most bűnhődnie kellett, legalábbis neki ez járt a fejében, hisz mi lehetett más ez az egész, ha nem egy rettenetes ítélet felette, és minden álmodozó felett, akik képzelgéseik miatt eddig nem vették észre a valódi világot, mely most a maga nyers valójában, a puskapor, a vér, a rothadó hús és a gáz szagával, az életért való óránkénti fohásszal és zsigerig hatoló kiáltásokkal, puskadördüléssel,  robbanásokkal állt ott előttük, elűzve örökre hajdanvolt álmaikat, és megkaparintva egy kis darabot a lelkükből, gyilkosokká és áldozatokká téve őket, miközben valami önkényes felsőbb hatalom, amely élvezi a háborútól távoli vidékek békéjét és pompáját, megpróbálja velük elhitetni, hogy ez az egész nemes és hősies, de ez hazugság volt, és ezt Henry nagyon jól tudta, már azon a napon, amikor az oly régen várt gondtalanságot egy csapásra törölte el a háború kirobbanásának híre, és őt ettől a naptól fogva kínozta a félelem, de a sorsát ő sem kerülhette el, nem bújhatott el ennek a háborúnak a kegyetlensége elől, és most itt térdelt a lövészárokban, kezében tartva a puskáját, miközben magában azért imádkozott, hogy csak még egy kicsit túléljen, és ne kelljen embert ölnie, ám hiába fohászkodott, mert abban a pillanatban, amikor a parancsnok támadásra szólította fel őket, és ők szembetalálkoztak a németekkel, egyszerre mintha meghalt volna benne az egykori ártatlanság és szelídség, és már csak egy gondolat irányította őt, hogy túl kell élnie bármi áron, mert végső soron az embernek a saját élete a legkedvesebb, ám azzal senki sem számol, hogy az első kiontott élet örökké kísérti majd az embert, amire Henry is csak akkor jött rá, amikor puskájának szuronyát beleszúrta támadója bordái közé, és ő látta, hogyan huny ki a fény a rámeredő barna szempárból, amelyről tudta, hogy ameddig él, sosem felejti el, mert mindig arra emlékezteti majd, hogy vált gyilkos belőle is.ű***

Szeretnél visszautazni az 1910-es évek Angliájába? Szereted a kalandos, romantikus történeteket? Ha tetszett a részlet olvass tovább a blogon, vagy már megrendelheted a sorozat első kötetét a Bookline vagy Libri honlapján e-book és nyomtatott változatban is. :)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése